Etiqueta: contos tradicionais angolanos

Muhatu ni kifwa – A mulher e a tradição

Muhatu ni kifwa Kwakexile diyala dyaxisa ixi ye, didi dyayi ixi yengi mu kusota mwenyu yengi wambote. Wakexile ni divumu dyengi, muhatu we ni kifwa kyengi kyalunguluka ni kye yu amufudisa kudya kudya kosokoso, kale ngo njila yexana katete, kyso kyakala mu jimbeji. Kizuwa kiki, diyala mukulalama, wayi kusota njila yadimuka ni asangulukisa muhatu wamulandemekesa

Ler Mais

Cizombi wa Mandavo – O caçador de Macacos

Cizombi wa Mandavo Lunga wayile nyi kuzomba mandavu nyi tuwa twenyi, mba tuwa ahangile mandavu mba aho anyinyine kumutondo, cizombi waxile mwivi kulindavu te uli kumutondo, hakuholoka wa sakaminyine ku mutondo.

A Perdiz e a Jibóia

Eram amigos que viviam juntos numa aldeia, a perdiz tinha os seus filhos; certo dia vieram os homens de surpresa queimar o capizal onde viviam porque os homens queriam caçar.

MBWANZI YO LUBU/A MOSCA E O MOSQUITO

MBWANZI YO LUBU Mbwanzi yo Lubu bakala ye kikundi ye ba tunga Vata dyawu. Lumbu kimosi bawizana mu kwenda gyobela muna nkoko. Wawu balwaka, bakyoboka mumaza.Wawu bayobela, bayobela.Kuntwala, Lubu yandi wantete wa tomboka ku simu, wavwata. Muna toma bweta e mponda mungolo zasaka, luketo lwazatuka. Mbwanzi wawu kamona dyambu dyodyo dyabwilwa o nkundyandi Lubu wa

Ler Mais

Zikilua – O Túmulo

Zikilua Muvata dimosi mwakala ye buka kia matoko awana basadiding evangu dia yiya e salanganu ya ntalu yoyina ya zikiluanga kumosi ya wautu atunda avata. Elekwa yayo i wolo, matadi ma ntalo ya meno ma nzau ye yaka yaka. E fu mwangu muna zikila a mvuama zevata ye lekwa ya ntalou ayinga. E diadi dia

Ler Mais

O ESCORPIÃO E A RÃ

Um dia, a floresta pegou fogo. E o fogo não tinha medo da cauda de um escorpião. E para os animais da floresta só havia um caminho para fugir da morte: era atravessando o rio, para o outro lado. Todos os bichos que sabiam nadar pulavam para água, levando os seus amigos nas costas. Mas

Ler Mais